ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ : งานแถลงข่าวครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

... ... ... ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดงานแถลงข่าวครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปัญญาสมวรรษสู่ความยั่งยืน และวันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี 118 ปี